skip to Main Content

Om oss

Den første brannkassen ble etablert i 1816, og totalt var det 260 brannkasser over hele landet. Nord-Odal Brannkasse ble etablert i 1858  og er i dag Nord-Odals eldste bedrift. De lokale brannkassene ble etablert av bønder og husmenn som et spleiselag (forsikring) for at de som ble rammet av brann skulle ha mulighet til å bygge opp igjen det de mistet i brannen.

De fleste av de lokale brannkassene har fusjonert til det vi i dag kjenner som Gjensidige Forsikring ASA. Brannkassa i Nord-Odal er en av 15 som valgte å forbli selvstendige selskaper. Det gode samarbeidet med Gjensidige Forsikring ASA fortsetter som før. I 2018 byttet vi navn fra Nord-Odal Gjensidige Brannkasse til Varig Forsikring Nord-Odal. Dette gjorde vi blant annet for å synliggjøre at vi ikke er et avdelingskontor for Gjensidige, men et lokalt selskap eid og styrt av kundene våre. I og med at vi selger Gjensidiges forsikringer, vil du som kunde hos oss kunne motta kundeutbytte hvis det går bra for selskapet.

Din eierinnflytelse kan utøves ved å stemme frem de kundene du ønsker skal sitte i vår generalforsamling. Både styret og generalforsamlingen er valgt blant våre kunder. Vi er en aktiv skadeforebygger og samfunnsaktør. Vi har i mange år støttet Nord-Odal brannvesen, og også gitt tilskudd til flere skadeforebyggende tiltak. Våre eiere, altså kundene, er med på å gjøre dette mulig.

Vår strategi skiller seg fra de fleste andre aktører i markedet ved at vi ønsker å være tilstede og tett på kundene våre lokalt.

Venner Ikon

Vi er opptatt av

  • lokal tilstedeværelse
  • å yte god service
  • å ha god kunnskap om forsikring og om kunden
  • å drive god skadeforebygging
  • å bidra i vårt lokalsamfunn
  • å gjøre Nord-Odal til et tryggere sted å bo
Target Ikon

Våre kjerneverdier

Vi skal være:

  • Skadeforebyggere
  • Pålitelige
  • Hjelpsomme
  • Kunnskapsrike
Back To Top