skip to Main Content
Nytt Navn, Men Fortsatt Like Lokalt

Nytt navn, men fortsatt like lokalt

2018 var året vi endret navn. Det føltes uvant og ­skremmende til å begynne med. Navnet Nord-Odal ­Brannkasse har fulgt oss i svært mange år. Likeledes har Nord-Odal Gjensidige Brannkasse, eller kortversjonen Brannkassa vært vår profil og merkevare de siste årene.

Grunnen til navneendringen er risiko for forveksling med vår samarbeidspartner Gjensidige, og at vi i den sammen­heng ikke blir oppfattet som det lokale og kunde­eide selskapet vi er. Sammen med 13 andre brannkasser i Norge har vi ­endret navn, og skapt en allianse hvor lokalt eierskap, nærhet til kunde, aktiv skade­forebygging og tette relasjoner er prioritert. Dette er, slik bransjen oppfattes i dag, en litt annerledes strategi enn hos de fleste av våre konkurrenter som satser mest på digitale løsninger og sentraliserte tjenester.

Vår strategi er annerledes da vi i første ­omgang ønsker å skape lønnsomhet gjennom aktiv skadeforebygging som igjen gir lite skader, i stedet for å kutte ned til et minimum i bemanning og kontor. Vi tror at en kunde som opplever god service og har lite skader er en god og lojal kunde over tid. For å lykkes med denne strategien må vår kompetanse være på topp. Våre rådgivere har lang erfaring og høyt engasjement, og er blant de beste i bransjen.

Vi gjør Nord-Odal tryggere!

Back To Top